KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript visit koboldusa.com

menu_leit.gif Elektrická vodivost

Funkce

vybrat
Zobrazení (3) Měření (4) Kontrola (1) Monitorování (2) Záznam (2)

Médium

vybrat
Kapaliny (jako voda) (4) Kapaliny (viskózní) (3) Plyny (1) Pára (1) Sypké látky (1)

Technologie

vybrat
Vodivostní (2) Převodník (1) Odporový (Pt100/NTC) (1) Zapisovač (1) Vodivost (5) Ruční přístroj (1)

Určení elektrické vodivosti

Určení elektrické vodivosti

Měření elektrické vodivosti kapalin a vodných roztoků je velmi důležité v mnoha výrobních oblastech, ať už se jedná o kontrolu všeobecně vodivosti, řízení iontových sloučenin v kapalině nebo zajištění čistoty kapaliny. Měřící přístroje společnosti Kobold nabízejí spolehlivé a dlouhodobé řešení pro průmyslové použití. Používají se jako ruční přenosné přístroje i jako trvale umístěná měřidla po celém světě. Pokud někdo musí měřit vodivost vody a musí tyto hodnoty trvale a spolehlivě kontrolovat, obvykle se spoléhá na pevně a snadno instalovatelné vodivostní přístroje. Ty jsou k dispozici jako indukční nebo jako konduktivní měřicí přístroje vodivosti.
Typ měření lze snadno přizpůsobit použité kapalině a montážní poloze ve výrobním prostředí. Měřiče vodivosti Kobold jsou také známé svou vynikající výrobní kvalitou, vysokou stabilitou a dlouhou životností. To znamená, že měřicí přístroje - ať už jsou instalovány trvale nebo jako dočasné řešení - mohou být bez problémů použity i za nejnepříznivějších okolností.

Trvale instalované měřicí přístroje pro měření vodivost vody

Vodivost vody hraje důležitou roli v mnoha výrobních oblastech a odvětvích. Konduktometry umožňují provádět mnoho testů během provozu, což by v nejhorším případě vyžadovalo zastavení výroby a kontrolu v laboratoři. Elektrická vodivost vody může být použita zejména pro ověření iontových sloučenin pro kontrolu rovnoměrného rozdělení složek. Mnoho společností používá měřící přístroje elektrické vodivosti vody ve vlastních výrobních závodech a díky automatickému ovládání odpovídajících hodnot si usnadňuje optimální automatizaci a rychlejší výrobní proces. Přístroje na měření vodivosti jsou také široce používány v oblasti chladicí techniky, například za účelem zajištění čistoty vody používané v chladicím okruhu. Použitá deionizovaná voda v tomto případě nesmí překročit nastavené mezní hodnoty vodivosti, jelikož jinak by již neexistovaly v chladicím okruhu požadované chladicí účinky.

Stabilní a bezpečná automatizace pomocí měřících přístrojů a převodníků může trvale zlepšovat práci v těchto oblastech a usnadnit a zrychlit pracovní a výrobní podmínky. Přístroje pro měření vodivosti mohou používat převodníky k implementaci určených dat prostřednictvím různých výstupů do různých systémů. Měřící přístroje Kobold tak mohou být snadno integrovány do nejrůznějších systémů bez velké námahy.

Zachyťte na první pohled všechny důležité hodnoty vodivosti

Různé faktory hrají důležitou roli při určování elektrické vodivosti vody. Kromě čisté elektrické vodivosti musí být vždy nastavena referenční teplota media. Z tohoto důvodu mají přístroje používané k měření elektrické vodivosti vody vždy integrovaný snímač teploty. Pouze kombinací obou hodnot lze získat vypovídající výsledek. To platí nejen pro trvale instalované měřicí přístroje vodivosti, ale také pro ruční měřicí přístroje. Tyto ruční přístroje, jako je např. model HND-C, mají trvale připojený senzor, který spolehlivě odečítá bezpečným a bezchybným způsobem jak vodivost média, tak jeho teplotu. Kromě toho mohou různé verze těchto měřidel nejen přesně stanovit vodivost a teplotu tekutin, ale také poskytují další funkce, např. stanovení odolnosti a slanosti kapaliny v několika krocích. Všechna důležitá data a fakta jsou tedy k dispozici na první pohled, což ušetří mnoho zbytečných kroků.

Pro mobilní kontrolu v různých částech výrobního závodu nebo pro správné měření na zvláště kritických pracovištích je takové řešení s ručním měřicím zařízením vynikajícím řešením. V chemické výrobě, stejně jako v potravinářské výrobě nebo v oblasti farmacie ruční přenosné přístroje Kobold používají přední světoví výrobci k řízení vodivosti kapalin.

Další členové KOBOLD group

Výběr produktů podle klíčového slova
loading
loading