KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Lütfen JavaScript'i aktive edin visit koboldusa.com

Kalite Yönetimi

Dünya çapında farklı endüstri sektörlerinde işlem kontrolü için ölçüm cihazları üreten bir şirketiz. Globalleşmeyi bir tehdit olarak değil, zorlu bir yol ve tutkuyla bağlandığımız yıllık şirket hedeflerimize ulaşmak amacıyla piyasada yer almaya devam etmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Satış, sürekli maliyet kontrolü ve tüm üretim ile ticari faaliyetlerimiz veya hedeflerimizin merkezine müşterilerimizi koyma hususunda sağlıklı ve istikrarlı bir gelişim elde etmeye odaklanmış durumdayız.
Öncelikli hedefimiz, üstün bir hizmet sunmak ve müşteri ihtiyaçlarında beklentileri aşmaktır. Böylece ürün standartları ve özellikleri açısından müşterilerin memnun olması sağlanır.

Müşteri şikayetleriyle etkin ve hızlı şekilde ilgileniyor ve bunu yaparken, gelecekteki hizmet sorunlarını en aza indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yüksek kalitede ürünler üretmek, temel hedeflerimizden biridir. Ayrıca, kısa sürede ve garanti edilmiş teslim tarihlerinde ürün teslimatı yapmak da bir diğer hedefimizdir. Bu hedeflere ulaşmak için, tedarikçilerimiz ve üretim ortaklarımızla yakın ilişkiler kurarak çalışıyoruz. KOBOLD daima, ortaklık ruhuyla mükemmel müşteri ilişkileri kurmak için gayret gösteriyor ve açıklık, şeffaf uygulama ve adil rekabet politikalarını takip ediyor. Motive olmuş, sorumluluk sahibi ve kalifiye personeli ise piyasa ve rekabet alanında sürekli büyüyen zorluklarla başarıyla mücadele ediyor.

İşlem odaklı kalite yönetim sistemimiz, kalite konusundaki hedeflerimizin gerçekleşmesi açısından düzenli olarak değerlendirilmeye ihtiyaç duyar. Denetim ve sistematik düzeltici önlemler, yalnızca mevcut yüksek standardımızı sürdürebilmemiz için değil, ilerleme kaydedebilmemiz için de sürekli kendimizi geliştirmemizi sağlıyor.

Üretim işlemlerimiz, çevre koruma ve iş güvenliği alanındaki yasal düzenleme ve diğer geçerli standartlara uygundur. Ayrıca, işyerlerindeki potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırma ve ürünlerimizi çevre dostu olacak şekilde üretme hedefimize ek olarak, düzenli risk değerlendirmelerinin de uygulanmasını sağlar.

Odak noktamız, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliktir.

KOBOLD grubun dİğer üyelerİ

Products by Keyword
loading
loading