KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Proszę aktywować JavaScript visit koboldusa.com

drz-auf-durchfluss.png: Licznik pierścieniowo tłokowy DRZ z AUF

Licznik pierścieniowo tłokowy DRZ z AUF


Zakres pomiarowy -/sygnalizacji: 6-420 l/h oleju
Połączenie: G , G ¼, " NPT, ¼" NPT
Materiał: mosiądz
Ciśnienie maks.: 40 bar
Temperatura maks.: 80 °C
Dokładność: ± 1 % mierzonej wartości
Wyjście: wyjście analogowe, wskaźnik ze wskazówką

Karta katalogowa

application/pdf; charset=binary

drz-gb-flow

550 KB

Opis

Przepływomierze tłokowe KOBOLD bezpośrednio zliczają objętość medium i są zwane również licznikami wyporności (miernik wyporowy), których funkcjonowanie polega na ciągłym odmierzniu określonej objętości częściowej przepływu w komorze pomiarowej poprzez ciągłe napełnianie i opróżnianie tej komory. Jednostka pomiarowa składa się z komory pomiarowej i części ruchomej, czyli tłoka.

Tłok napędzany jest przez różnicę ciśnień między wlotem a wylotem mierzonego medium. Ruch posuwisty tłoka jest przenoszony za pomocą magnesu do czujnika pola magnetycznego. W przekroju poprzecznym u-krztałtny tłok razem z adapterem jest prowadzony w komorze pierścieniowej w dół i w górę korpusu pomiarowego razem z przegrodą. Otwory wlotowe i wylotowe znajdują się po obu stronach ścian komory.

Są one stale uszczelnione przez tłok i przegrodę. Napływające medium wypełnia przestrzeń w kształcie sierpa, musi zwiększyć tę przestrzeń, a zatem obraca tłok, aż jedna po drugiej osiągnięte zostaną objętości V1 i V2. W miarę posuwu tłoka wypełnione przestrzenie łączą się z wylotem są opróżniane. Ponieważ obie przestrzenie - wewnętrzna i zewnętrzna - są przesunięte względem siebie ruchy tłoka nie będą miały martwego posuwu. Tłok porusza się w sposób ciągły w zależności od zmierzonego przepływu.

Inni czlonkowie grupy KOBOLD

Products by Keyword
loading
loading