KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript visit koboldusa.com

Výzkum a vývoj


Náštým vývoje dokáže vyrešit i ty nejsložitejší problémy merení. Našizkušení inženýri z nejruznejších specializovaných oboru obvykle rychlenaleznou vhodné rešení. Casto vyvíjíme výrobky ve spolupráci s našimizákazníky a tak uspokojujeme prímé potreby trhu. Naše technické a inženýrské skupiny se v laboratorích a továrnách KOBOLD zabývají vývojem využití v praxi. V našich laboratorích a továrnách jsou dostupné technické znalosti spolu s moderními metodami plánování a vývoje. Neustálý kontakt s uživateli a požadavky, jež naši zákazníci mají na naše výrobky, pokládají základ našemu úspechu. Inženýri spolecnosti KOBOLD vyvíjí a zkoušejí vnašich laboratorích a zkušebních ústavech to, co je potrebné aspolehlivé pro praktické využití

Nic není ponecháno náhode. Každá podrobnost je logickým výsledkem vývoje a použití.

KOBOLD Messring - Patenty

Nanaše patenty jsme po právu hrdí. Léta zkušeností a odbornost našichtechniku, inženýru a zamestnancu nemuže být lépe demonstrována, než skrze naše patenty.Za ta léta jsme nashromáždili úctyhodnou sbírku patentu.Tyto úspechy jsou dalším dukazem pro naše zákazníky, že KOBOLD je inovacním partnerem.Každá zakázka je pro nás novým úkolem.Vezmete nás za slovo a predložte nám vaše požadavky.
 

elektronik-2.282x158-crop.jpg
konstruktion.282x158-crop.jpg
pruefstand.282x158-crop.jpg

Další členové KOBOLD group

Výběr produktů podle klíčového slova
loading
loading