KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript visit koboldusa.com

duc-durchfluss.png: Ultrazvukový pøíložný prùtokomìr DUC

Ultrazvukový pøíložný prùtokomìr DUC


Mìøicí rozsah: 0- 30 m/s kapaliny
Mìøící jednotky: objemový prùtok, rychlost proudìní, tepelný výkon
Pøipojení: Clamp pro potrubí DN10 ... DN6000
Max. teplota: 150 °C
Pøesnost: ± 1 % ... ± 2,5 % z mìøené hodnoty
Výstup: 2x 4 až 20 mA, pulzní, Micro-USB, relé, RS232, RS485, èítaè

Prospekt

application/pdf; charset=binary

duc-gb-flow

1,4 MB

Další členové KOBOLD group

Výběr produktů podle klíčového slova
loading
loading