KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Proszę aktywować JavaScript visit koboldusa.com

Firma

ueberuns01.282x0-aspect.jpg


KOBOLD Messring GmbH, jedna z wiodących międzynarodowych firm oferujących urządzenia pomiarowe, została założona w 1980 roku przez Klausa J. Kobolda. Firma dzięki opatentowanym, własnym Rozwiązaniom technicznym, wysokiej jakości produktów i wysokiemu poziomowi serwisu znalazła szybko swoją aktualną pozycję na rynku. Nazwa marki "KOBOLD" szybko stała się synonimem zaawansowania technologicznego i jakości. Z biegiem lat na świecie, w wielu krajach powstało wiele niezależnych firm-oddziałów firmy KOBOLD.

Międzynarodowa grupa firm jest zarządzana przez ich prezesa i jedynego właściciela - Klausa J. Kobolda. Celem firm jest projektowanie, wytwarzanie i sprzedaż urządzeń pomiarowych sygnalizacyjnych, pomiarowych i regulujących wielkości fizyczne takie jak: przepływ, ciśnienie, poziom i temperatura.

Urządzenia te znajdują swoje zastosowanie we wszystkich sektorach przemysłu. Rożnorodność dostępnych metod pomiarowych i natychmiastowe dostosowywanie się do nowych technologii daje w efekcie możliwość zastosowania naszych rozwiązań w szerokiej gamie aplikacji, w różnych gałęziach przemysłu. Szybki rozwój firmy ma swoje źródło w bardzo szerokim asortymencie i globalnej dostępności produktów na całym świecie.


Termometry, czujniki temperatury i monitorowanie temperatury

Pomieszczenia, powierzchnie lub płyny: Pomiar temperatury odgrywa ważną rolę w wielu procesach produkcyjnych. Kobold Messring GmbH oferuje wiele czujników temperatury i urządzeń do pomiaru temperatury, które bez problemu pozwalają precyzyjne oznaczyć temperaturę. Dzięki precyzyjnym sygnalizatorom temperatury można łatwo zainstalować i zautomatyzować układy sterowane temperaturą. Wartości temperatury można również odczytywać na urządzeniach trwale zainstalowanych bezpośrednio na urządzeniu, jak również za pośrednictwem nadajnika i interfejsu w centralnych układach sterowania. W ten sposób odpowiednie temperatury są zawsze widoczne.

Kontrola potencjału pH i potencjału redoks

Do kontroli płynów i roztworów wodnych należy sprawdzić wartość pH cieczy, a często także ich potencjał redoks. Przyrządy pomiarowe i czujniki firmy Kobold Messring GmbH oferują szybkie i kompleksowe rozwiązanie, które może być zainstalowane na stałe w systemach lub może być stosowane jako ręczne urządzenia pomiarowe. Dane z sondy pH i sondy redoks mogą być przesyłane bezpośrednio do odpowiednich komputerów i systemów głównych za pośrednictwem nadajnika i magistrali, gdzie mogą być stale kontrolowane. Profesjonalne ręczne narzędzia i przyrządy do pomiaru pH firmy Kobold Messring GmbH uzyskały dobrą reputację i są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu dzięki precyzyjnym i szybkim pomiarom.

Kontrolowanie przewodności

W celu sprawdzenia prawidłowego składu cieczy, w wielu przypadkach należy określić ich przewodność. Przyrządy pomiarowe firmy Kobold Messring GmbH umożliwiają szybką kontrolę przewodności na różne sposoby. Czujniki i przyrządy pomiarowe mogą wyświetlać żądane dane bezpośrednio na miejscu lub wysłać je do centralnej jednostki sterującej za pomocą nadajnika i interfejsu.

Przetwornik i sygnalizatory wilgotności

W wielu środowiskach pracy kontrola zmiennych środowiskowych ma kluczowe znaczenie. Przetworniki wilgotności i czujniki firmy Kobold Messring GmbH umożliwiają szybkie i skuteczne sterowanie wilgotnością w szerokim jej zakresie. Dzięki nowoczesnym metodom i materiałom pomiarowym, czujniki wilgotności i przełączniki mogą być niezawodnie stosowane w wielu różnych dziedzinach, przekonując długą żywotnością i dokładnymi wynikami pomiarów.

Pomiar mętności cieczy

Mętność spowodowana cząstkami zawieszonymi jest bardzo ważna w wielu gałęziach przemysłu. Niezależnie od tego, czy chodzi o kontrolę rozproszenia substancji w płynach czy zapewnienie czystości cieczy, mierniki mętności firmy Kobold Messring GmbH wykorzystują najnowocześniejsze metody pomiarowe zarówno w świetle widzialnym, jak i podczerwonym, aby zapewnić niezawodną kontrolę mętności w różnych środowiskach.

Kontrolowanie gęstości cieczy

W wielu środowiskach produkcyjnych należy kontrolować i określać gęstość stosowanych cieczy. Gęstościomierze firmy Kobold Messring GmbH dają się łatwo włączyć w istniejące układy i wyróżniają się niskimi błędami pomiaru. Cechy te pozwalają na optymalne zintegrowanie naszych gęstościomierzy z szeroką gamą systemów przemysłowych i ich różne wykorzystanie.

Inni czlonkowie grupy KOBOLD

Products by Keyword

Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

loading
loading