KOBOLD Instruments Canada Inc • 9A Aviation Avenue • Pointe Claire, QC H9R 4Z2 • Tel: +1/5144288090 • E-mail: Proszę aktywować JavaScript  visit koboldusa.com

Firma

ueberuns01.282x0-aspect.jpg


KOBOLD Messring GmbH, jedna z wiodących międzynarodowych firm oferujących urządzenia pomiarowe, została założona w 1980 roku przez Klausa J. Kobolda. Firma dzięki opatentowanym, własnym Rozwiązaniom technicznym, wysokiej jakości produktów i wysokiemu poziomowi serwisu znalazła szybko swoją aktualną pozycję na rynku. Nazwa marki "KOBOLD" szybko stała się synonimem zaawansowania technologicznego i jakości. Z biegiem lat na świecie, w wielu krajach powstało wiele niezależnych firm-oddziałów firmy KOBOLD.

Międzynarodowa grupa firm jest zarządzana przez ich prezesa i jedynego właściciela - Klausa J. Kobolda. Celem firm jest projektowanie, wytwarzanie i sprzedaż urządzeń pomiarowych sygnalizacyjnych, pomiarowych i regulujących wielkości fizyczne takie jak: przepływ, ciśnienie, poziom i temperatura.

Urządzenia te znajdują swoje zastosowanie we wszystkich sektorach przemysłu. Rożnorodność dostępnych metod pomiarowych i natychmiastowe dostosowywanie się do nowych technologii daje w efekcie możliwość zastosowania naszych rozwiązań w szerokiej gamie aplikacji, w różnych gałęziach przemysłu. Szybki rozwój firmy ma swoje źródło w bardzo szerokim asortymencie i globalnej dostępności produktów na całym świecie.


Termometry, czujniki temperatury i monitorowanie temperatury

Pomieszczenia, powierzchnie lub płyny: Pomiar temperatury odgrywa ważną rolę w wielu procesach produkcyjnych. Kobold Messring GmbH oferuje wiele czujników temperatury i urządzeń do pomiaru temperatury, które bez problemu pozwalają precyzyjne oznaczyć temperaturę. Dzięki precyzyjnym sygnalizatorom temperatury można łatwo zainstalować i zautomatyzować układy sterowane temperaturą. Wartości temperatury można również odczytywać na urządzeniach trwale zainstalowanych bezpośrednio na urządzeniu, jak również za pośrednictwem nadajnika i interfejsu w centralnych układach sterowania. W ten sposób odpowiednie temperatury są zawsze widoczne.

Kontrola potencjału pH i potencjału redoks

Do kontroli płynów i roztworów wodnych należy sprawdzić wartość pH cieczy, a często także ich potencjał redoks. Przyrządy pomiarowe i czujniki firmy Kobold Messring GmbH oferują szybkie i kompleksowe rozwiązanie, które może być zainstalowane na stałe w systemach lub może być stosowane jako ręczne urządzenia pomiarowe. Dane z sondy pH i sondy redoks mogą być przesyłane bezpośrednio do odpowiednich komputerów i systemów głównych za pośrednictwem nadajnika i magistrali, gdzie mogą być stale kontrolowane. Profesjonalne ręczne narzędzia i przyrządy do pomiaru pH firmy Kobold Messring GmbH uzyskały dobrą reputację i są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu dzięki precyzyjnym i szybkim pomiarom.

Kontrolowanie przewodności

W celu sprawdzenia prawidłowego składu cieczy, w wielu przypadkach należy określić ich przewodność. Przyrządy pomiarowe firmy Kobold Messring GmbH umożliwiają szybką kontrolę przewodności na różne sposoby. Czujniki i przyrządy pomiarowe mogą wyświetlać żądane dane bezpośrednio na miejscu lub wysłać je do centralnej jednostki sterującej za pomocą nadajnika i interfejsu.

Przetwornik i sygnalizatory wilgotności

W wielu środowiskach pracy kontrola zmiennych środowiskowych ma kluczowe znaczenie. Przetworniki wilgotności i czujniki firmy Kobold Messring GmbH umożliwiają szybkie i skuteczne sterowanie wilgotnością w szerokim jej zakresie. Dzięki nowoczesnym metodom i materiałom pomiarowym, czujniki wilgotności i przełączniki mogą być niezawodnie stosowane w wielu różnych dziedzinach, przekonując długą żywotnością i dokładnymi wynikami pomiarów.

Pomiar mętności cieczy

Mętność spowodowana cząstkami zawieszonymi jest bardzo ważna w wielu gałęziach przemysłu. Niezależnie od tego, czy chodzi o kontrolę rozproszenia substancji w płynach czy zapewnienie czystości cieczy, mierniki mętności firmy Kobold Messring GmbH wykorzystują najnowocześniejsze metody pomiarowe zarówno w świetle widzialnym, jak i podczerwonym, aby zapewnić niezawodną kontrolę mętności w różnych środowiskach.

Kontrolowanie gęstości cieczy

W wielu środowiskach produkcyjnych należy kontrolować i określać gęstość stosowanych cieczy. Gęstościomierze firmy Kobold Messring GmbH dają się łatwo włączyć w istniejące układy i wyróżniają się niskimi błędami pomiaru. Cechy te pozwalają na optymalne zintegrowanie naszych gęstościomierzy z szeroką gamą systemów przemysłowych i ich różne wykorzystanie.

Inni czlonkowie grupy KOBOLD

Products by Keyword
KOBOLD Instruments Canada Inc.

9A Aviation Avenue / Pointe Claire
QC H9R 4Z2 Montreal
Kanada

Proszę aktywować JavaScript

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading