KOBOLD Instruments Canada Inc • 9A Aviation Avenue • Pointe Claire, QC H9R 4Z2 • Tel: +1/5144288090 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript  visit koboldusa.com

Jakost

Jsme výrobcem měřicích přístrojů pro řízení technologických procesů v různých průmyslových odvětvích po celém světě. Nepovažujeme globalizaci jako hrozbu, ale přijímáme ji jako výzvu a příležitost, abychom i nadále upevňovali naši pozici na trhu s cílem dosáhnout našich každoročních ambiciózních cílů společnosti. Zaměřujeme se na dosažení zdravého a stabilního růstu tržeb, průběžné kontroly nákladů a zákazník je středem celé naší výrobní a obchodní činnosti nebo objektivních cílů.
Toto je naší hlavní prioritou, poskytovat skvělé služby a převyšovat požadavky zákazníků vedoucí k jejich vysoké spokojenosti prostřednictvím našich standardů výroby a znalostí.
Rychle a účinně řešíme stížnosti zákazníků a zároveň dělame vše pro minimalizaci budoucích problémů.
Vyrábět vysoce kvalitní produkty je jedním z našich hlavních cílů. Kromě toho je naším cílem poskytnout krátké dodací lhůty a splnit garantované dodací termíny. K dosažení těchto cílů úzce spolupracujeme s našimi dodavateli a výrobními partnery.
KOBOLD trvale usiluje o vynikající vztahy se zákazníky v duchu partnerství a usiluje o otevřenou politiku, transparentní postupy a spravedlivou hospodářskou soutěž. Jeho motivovaní, odpovědní a vysoce kvalifikovaní pracovníci zajišťují úspěšné zvládnutí stále rostoucí změny trhu a nebo hospodářské soutěže.
Náš systém řízení jakosti vyžaduje pravidelné posuzování pro realizaci našich cílů jakosti. Audity a systematickými nápravnými opatřeními se sami neustále zlepšujeme, a to nejen pro udržení nášeho současného vysokého standardu, ale pro snahu o zdokonalení se.

Naše výrobní procesy dodržují právní předpisy a jiné platné normy v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.To zajišťujeme pravidelným prováděním hodnocení rizik kromě cílů k odstranění potenciálních rizik na pracovišti a pro výrobu našich produktů šetrných k životnímu prostředí.
Zaměřujeme se na sociální a ekologickou udržitelnost.

Další členové KOBOLD group

Výběr produktů podle klíčového slova
KOBOLD Instruments Canada Inc.

9A Aviation Avenue / Pointe Claire
QC H9R 4Z2 Montreal
Kanada

Prosím aktivujte JavaScript

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading