KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript visit koboldusa.com

Společnost

ueberuns01.282x0-aspect.jpg


Společnost KOBOLD Messring GmbH, jedna z předních mezinárodních společnostízabývající se výrobou přístrojů, byla založena v roce 1980 diplomovanýminženýrem Klausem J. Koboldem.
Jeho vynikající technické znalosti vedlyk tomu, že se společnost brzy prosadila na trhu díky patentovatelnétechnologii, vysoké kvalitě výrobků a mimořádným službám.

Značka"KOBOLD" se brzy stala synonymem kvality a technologického pokroku. Vnásledujících letech byly v mnoha zemích celého světa založeny nezávislé společnosti KOBOLD. Mezinárodnískupinu společností vede její president a výhradní vlastník Klaus J.Kobold. Cílem společnosti je vyvíjet, vyrábět a prodávat přístroje prosledování, měření a regulaci fyzikálních veličin jako je průtok, tlak, výška hladiny a teplota. Tytopřístroje jsou používány takřka ve všech odvětvích průmyslu.

Různorodost nabízených metod měření a rychlé přizpůsobení technickémuvývoji zajištují, aby bylo plně vyhověno vysokým požadavkům konkrétníhouplatnění, daným různými odvětvími průmyslu. Výrazný růst společnostije založen na neustále se rozšiřující nabídce výrobků. Společnost sílí i díky tomu, že ona i její výrobky byly přijaty na světovém trhu.


Teploměry, teplotní senzory a sledování teploty

Místnosti, povrchy nebo kapaliny: Regulace teploty hraje důležitou roli v mnoha výrobních procesech. Kobold Messring GmbH nabízí řadu snímačů teploty a přístrojů pro měření teploty, které umožňují bezproblémové určení teploty. Díky přesným teplotním spínačům mohou být obvody řízené teplotou také snadno instalovatelné a zautomatizované. Zobrazení teploty lze také číst na trvale instalovaných zařízeních jak přímo na zařízení, tak i díky převodníku nebo rozhraní na centrálních řídicích zařízeních. Tímto způsobem jsou vždy zobrazeny příslušné teploty na požadovaném místě.

Kontrola pH a redox potenciálu

Pro kontrolu kapalin a vodných roztoků musí být známá hodnota pH kapalin a často i jejich redox potenciálu. Měřící přístroje a snímače společnosti Kobold Messring GmbH nabízejí rychlé a komplexní řešení, které lze buď trvale umístít v systémech, nebo použít jako ruční přenosné měřicí zařízení. Údaje z pH sond a redoxních sond mohou být přenášeny přímo do příslušného hlavního počítače a hlavních systémymu přes převodník a BUS rozhraní, kde mohou být průběžně monitorovány. Profesionální ruční nářadí a pH metry společnosti Kobold Messring GmbH získaly dobrou pověst a jsou široce používány v různých průmyslových odvětvích kvůli svým přesným výsledkům a rychlé odezvě při měření.

Kontrola vodivosti

Aby bylo možné zkontrolovat správné složení kapalin, musí být v mnoha případech stanovena jejich vodivost. Měřící přístroje společnosti Kobold Messring GmbH umožňují rychlou kontrolu vodivosti a to různými způsoby. Senzory a měřicí přístroje mohou zobrazovat požadované údaje buď přímo na místě měření, nebo je odesílat pomocí převodníku a rozhraní do centrální řídicí jednotky.

Vlhkostní převodník a spínač

V mnoha pracovních prostředích má zásadní význam kontrola environmentálních proměnných. Vlhkostní převodníky a snímače společnosti Kobold Messring GmbH umožňují rychlé a účinné ovládání vlhkosti v širokém spektru prostředí. Díky moderním měřicím metodám a měřicím materiálům lze senzory a spínače vlhkosti spolehlivě použít v nejrůznějších oblastech a přesvědčit se o jejich dlouhé životnosti a jemně odstupňovaných výsledcích měření.

Měření zákalu kapalin

Zákal vyvolaný suspendovanými částicemi je velmi důležitý v mnoha odvětvích. Ať už jde o kontrolu distribuce látek v kapalinách nebo o zajištění čistoty kapalin, zákaloměry společnosti Kobold Messring GmbH pracují s nejmodernějšími měřicími metodami ve viditelném i infračerveném svelte, čímž zajistí spolehlivou kontrolu zákalu v různých prostředích.

Kontrola hustoty kapalin

V mnoha výrobních prostředích musí být kontrolována a určena hustota použitých kapalin. Hustoměry společnosti Kobold Messring GmbH přesvědčují svou jednoduchou integrací do stávajících systémů a také malou tolerancí měření. Umožňují optimální začlenění těchto zařízení do široké škály průmyslových systémů a jejich variabilní využití.

Další členové KOBOLD group

Výběr produktů podle klíčového slova

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Další informace naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

loading
loading