KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript • visit koboldusa.com

Společnost

ueberuns01.282x0-aspect.jpg


Společnost KOBOLD Messring GmbH, jedna z předních mezinárodních společnostízabývající se výrobou přístrojů, byla založena v roce 1980 diplomovanýminženýrem Klausem J. Koboldem.
Jeho vynikající technické znalosti vedlyk tomu, že se společnost brzy prosadila na trhu díky patentovatelnétechnologii, vysoké kvalitě výrobků a mimořádným službám.

Značka"KOBOLD" se brzy stala synonymem kvality a technologického pokroku. Vnásledujících letech byly v mnoha zemích celého světa založeny nezávislé společnosti KOBOLD. Mezinárodnískupinu společností vede její president a výhradní vlastník Klaus J.Kobold. Cílem společnosti je vyvíjet, vyrábět a prodávat přístroje prosledování, měření a regulaci fyzikálních veličin jako je průtok, tlak, výška hladiny a teplota. Tytopřístroje jsou používány takřka ve všech odvětvích průmyslu.

Různorodost nabízených metod měření a rychlé přizpůsobení technickémuvývoji zajištují, aby bylo plně vyhověno vysokým požadavkům konkrétníhouplatnění, daným různými odvětvími průmyslu. Výrazný růst společnostije založen na neustále se rozšiřující nabídce výrobků. Společnost sílí i díky tomu, že ona i její výrobky byly přijaty na světovém trhu.


Teploměry, teplotní senzory a sledování teploty

Místnosti, povrchy nebo kapaliny: Regulace teploty hraje důležitou roli v mnoha výrobních procesech. Kobold Messring GmbH nabízí řadu snímačů teploty a přístrojů pro měření teploty, které umožňují bezproblémové určení teploty. Díky přesným teplotním spínačům mohou být obvody řízené teplotou také snadno instalovatelné a zautomatizované. Zobrazení teploty lze také číst na trvale instalovaných zařízeních jak přímo na zařízení, tak i díky převodníku nebo rozhraní na centrálních řídicích zařízeních. Tímto způsobem jsou vždy zobrazeny příslušné teploty na požadovaném místě.

Kontrola pH a redox potenciálu

Pro kontrolu kapalin a vodných roztoků musí být známá hodnota pH kapalin a často i jejich redox potenciálu. Měřící přístroje a snímače společnosti Kobold Messring GmbH nabízejí rychlé a komplexní řešení, které lze buď trvale umístít v systémech, nebo použít jako ruční přenosné měřicí zařízení. Údaje z pH sond a redoxních sond mohou být přenášeny přímo do příslušného hlavního počítače a hlavních systémymu přes převodník a BUS rozhraní, kde mohou být průběžně monitorovány. Profesionální ruční nářadí a pH metry společnosti Kobold Messring GmbH získaly dobrou pověst a jsou široce používány v různých průmyslových odvětvích kvůli svým přesným výsledkům a rychlé odezvě při měření.

Kontrola vodivosti

Aby bylo možné zkontrolovat správné složení kapalin, musí být v mnoha případech stanovena jejich vodivost. Měřící přístroje společnosti Kobold Messring GmbH umožňují rychlou kontrolu vodivosti a to různými způsoby. Senzory a měřicí přístroje mohou zobrazovat požadované údaje buď přímo na místě měření, nebo je odesílat pomocí převodníku a rozhraní do centrální řídicí jednotky.

Vlhkostní převodník a spínač

V mnoha pracovních prostředích má zásadní význam kontrola environmentálních proměnných. Vlhkostní převodníky a snímače společnosti Kobold Messring GmbH umožňují rychlé a účinné ovládání vlhkosti v širokém spektru prostředí. Díky moderním měřicím metodám a měřicím materiálům lze senzory a spínače vlhkosti spolehlivě použít v nejrůznějších oblastech a přesvědčit se o jejich dlouhé životnosti a jemně odstupňovaných výsledcích měření.

Měření zákalu kapalin

Zákal vyvolaný suspendovanými částicemi je velmi důležitý v mnoha odvětvích. Ať už jde o kontrolu distribuce látek v kapalinách nebo o zajištění čistoty kapalin, zákaloměry společnosti Kobold Messring GmbH pracují s nejmodernějšími měřicími metodami ve viditelném i infračerveném svelte, čímž zajistí spolehlivou kontrolu zákalu v různých prostředích.

Kontrola hustoty kapalin

V mnoha výrobních prostředích musí být kontrolována a určena hustota použitých kapalin. Hustoměry společnosti Kobold Messring GmbH přesvědčují svou jednoduchou integrací do stávajících systémů a také malou tolerancí měření. Umožňují optimální začlenění těchto zařízení do široké škály průmyslových systémů a jejich variabilní využití.

Další členové KOBOLD group

Výběr produktů podle klíčového slova
KOBOLD Instruments Inc.

1801 Parkway View Drive
15205 Pittsburgh PA
USA

Prosím aktivujte JavaScript

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading