KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript • visit koboldusa.com

druck.gif Tlak

Filtr produktu

Funkce

vybrat
Zobrazení (41) Měření (48) Kontrola (1) Monitorování (31) Datalogger (2)

Médium

vybrat
Kapaliny (jako voda) (51) Kapaliny (viskózní) (51) Plyny (51) Pára (29)

Technologie

vybrat
Digitální displej (1) Tenkovrstvý (5) Vlnovec (1) Krabicový (2) Keramický senzor (8) Membrána (14) Piezorezistivní (9) Membránový oddělovač (7) Trubková pružina, Bourdonova trubice (22) Ruční přístroj (1) Hydrostatický (3) Jiné (3)

Tekutiny a plyny mají rozdílné chování a reakce v závislosti na tlaku. Měření tlaku pomocí tlakoměru je rozšířeným standardem v mnoha oblastech průmyslu, včetně petrochemického, chemického a potravinářského. Tlakové spínače a tlakoměry Kobold nabízí širokou škálu různých řešení pro různé výrobní prostředí. Počínaje nejjednoduššímimi manometry s nejvyšší přesností až k variabilním diferenčním tlakoměrům, které lze instalovat jak k trvalému, tak i používat k přenosnému měření. Aby se bylo možné optimálně přizpůsobit každému výrobnímu procesu, tlakové spínače a tlakoměry Kobold pracují s různými metodami měření tlaku a jeho zobrazení. Jakákoli metoda měření tlaku může být optimálně přizpůsobena převažujícím podmínkám.

Není důležité, má-li být určen tlak relativní, absolutní nebo diferenční: vysoce kvalitní a vysoce výkonnostní manometry společnosti Kobold nabízejí průmyslu optimální řešení a používají se po celém světě. V podstatě jsou tlakoměry rozděleny do různých kategorií. Pravděpodobně nejdůležitějším dělícím parametrem je tlakový rozsah, který je pokrytý manometry. Nízkotlaké, vysokotlaké a podtlakové (vakuové) měřící přístroje jsou vhodné pro širokou škálu aplikací a měřených materiálů. Měřicí metoda rovněž hraje důležitou roli. Elektrické, mechanické a mechatronické tlakoměry se od sebe odlišují. Měření tlaku tak lze optimálně přizpůsobit každé situaci a každému požadavku.

Vhodné tlakoměry pro různé media

V závislosti na tlaku plynu, vzduchu, hydraulickém tlaku nebo diferenciálním tlaku různých médií: Každá látka a materiál má odlišné požadavky na použité tlakoměry. Zejména v oblasti moderní měřicí techniky hrají důležitou roli krabicové tlakoměry, tlakoměry s trubkovou pružinou a kapilární tlakoměry. Vysoce kvalitní tlakoměry Kobold lze použít jak pro přímé, tak pro automatizová monitorování tlaku a nabízejí širokou škálu použití.
Díky vhodným snímačům diferenčních tlaků a převodníkům mohou být naměřené hodnoty přenášeny do nejrůznějších výrobních a monitorovacích systémů pomocí standardizovaného výstupního signálu a lze je tak sledovat centrálně. Kromě toho jsou tlakoměry s jasně viditelnou měřicí stupnicí stále velmi oblíbené, zejména přímo v pracovním prostoru. Tlak může být například použit v mnoha oblastech pro měření hladiny, což dělá použití odpovídajících hladinoměrů za zbytečné.

Díky standardizovanému procesnímu připojení mohou být tlakoměry a diferenční tlakové zařízení snadno implementovány do široké škály výrobních prostředí a jsou známé svou dlouhou životností a vysokou kvalitou zobrazení. Chyby zobrazení nebo chyby měření lze minimalizovat pomocí různých analogových a digitálních displejů a možností nastavení a testování pro všechny tlakoměry. To poskytuje výrazné zlepšení pracovní bezpečnosti a komfortu použitím těchto vysoce kvalitních tlakoměrů.

Tlakové spínače zajišťují potřebnou bezpečnost

V uzavřených systémech může být tlak velkým rizikovým faktorem, který musí být co nejvíce minimalizován. Tlakové spínače představují jednoduchý a účinný způsob, jak tomuto nebezpečí zamezit. Tlakové spínače pracují podle různých měřicích principů a lze je proto snadno přizpůsobit médiu a požadovanému rozsahu tlaků. Pokud je dosaženo nastavené úrovně tlaku, spustí tlakový spínač požadovanou akci. Tou může být N/O nebo N/C kontakt či proudový výstupní signal z tlakového převodníku. To znamená, že různé tlakové spínače lze snadno začlenit do různých systémů a přizpůsobit se různým požadavkům.

Ruční tlakoměry jsou rovněž široce používány v mnoha odvětvích průmyslu. Tlakoměry musí být schopny optimálně fungovat a přesně zobrazovat tlak v mbar, zejména pak při kontrole a údržbě určitých pracovních ploch. Použití přenosných diferenčních tlakoměrů pro monitorování tlaku v přechodech a membránách je velmi běžné a je standardem v mnoha oblastech Měřící přístroje společnosti Kobold se vyznačují nejen vysokou přesností, ale především jejich snadnou manipulací a čitelným zobrazením všech relevantních hodnot. Přenosné tlakoměry mohou být vybaveny buď vlastní sondou nebo v kombinaci se zabudovanými sondami.

Další členové KOBOLD group

Výběr produktů podle klíčového slova
KOBOLD Instruments Inc.

1801 Parkway View Drive
15205 Pittsburgh PA
USA

Prosím aktivujte JavaScript

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading