KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript visit koboldusa.com

durchfluss.gif Průtok

Filtr produktu

Funkce

vybrat
Zobrazení (87) Měření (86) Kontrola (11) Monitorování (71) Dávkování (20) Sumarizace (36) Datalogger (2)

Médium

vybrat
Kapaliny (jako voda) (94) Kapaliny (viskózní) (38) Plyny (46) Pára (7)

Technologie

vybrat
Clona (2) Kalorimetrický (7) Klapka (3) Pístový kyvadlový (1) Indukční (7) Oscilační (1) Oválné kola (4) Lopatkový (8) Piezorezistivní (1) Pístový (1) Turbínové kolo (7) Šroubový (2) Plovákový (33) Převodník (2) Odkap (1) Ultrazvukový (2) Vírový (3) Ozubené kola (2) Lopatkové kolo (18) Rozdělovač s ventily (1) Indikátor průtoku (14) Infračervený (3) Regulátor průtoku (9) Hmotnostní - Coriolis (4) Hmotnostní - teplotní (4) Hustota (3) Hydrostatický (1) Zpětný tlak (1) Ultrazvukový (2) Hallův snímač (12)

Měření průtoku kapalin probíhá v průmyslu na různých fyzikálních základech. Na jedné straně může být průtoková rychlost kapaliny nebo plynu přímo určena průtokovým čidlem. Na druhou stranu může být řízena a monitorována měřícím převodníkem. V závislosti na oblasti použití, typu média a teplotě kapalin se použíjí různé typy průtokoměrů nebo hlídačů průtoků. Kobold Messring GmbH nabízí širokou škálu vysoce kvalitních průtokoměrů, od jednoduchých lopatkových/terčíckových spínačů až po vysoce přesné Coriolisovy průtokoměry pro různé typy aplikací.

Monitorování a měření průtoku viskózních médií, např. olejů lze provádět mnoha měřicími principy, jako např průtokoměry s oválnými koly, s ozubenými koly nebo speciálními plováčkovými průtokoměry. Jsou charakteristické dlouhou životností a vysokou účinností. Rostoucí poptávka po měřicích zařízeních bez mechanicky pohyblivých částí je uspokojována vývojem ultrazvukových, indukčních a vírových průtokoměrů.

Sledování průtoku pomocí průtokoměru

Průtokoměry se používají v mnoha průmyslových odvětvích, zejména v oblasti automatizované výroby. Různé snímače průtoku umožňují přesné řízení průtoku a pracují rychle a automaticky. Tímto způsobem se rozlišuje mezi čistě reaktivními systémy, které spouštějí činnost při dosažení určitého průtoku, a systémy, které jako průtokoměry výlučně monitorují průtok a počítají protečené množství.

Oba typy systémů nabízejí velké množství variant a možností. Snímače průtoku mohou být vybaveny odpovídajícím displejem, aby bylo možno přímo odečítat průtok. Prostřednictvím měřicího převodníku mohou být některé průtokoměry připojeny k centrálním datovým systémům přes BUS rozhraní, které tak mají přístup k datům průtokoměrů. Tím je zajištěno bezproblémové a nepřetržité sledování průtoků.

Zvláště v případě velkých výrobních závodů s nepřetržitou výrobou lze v případě potřeby rychle rozpoznat a napravit problémy. Díky velice flexibilní konstrukci průtokoměrů je lze snadno instalovat do nejrůznějších systémů. Přizpůsobením viskozitě kapalin, jejich tlaku a teplotě lze rychle najít pro každou aplikaci vhodný průtokoměr nebo snímač.

Další členové KOBOLD group

Výběr produktů podle klíčového slova

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading