KOBOLD Instruments Canada Inc • 9A Aviation Avenue • Pointe Claire, QC H9R 4Z2 • Tel: +1/5144288090 • E-mail: Lütfen JavaScript'i aktive edin  visit koboldusa.com

fuellstand.gif Seviye

Ürün filtresi

Işlev

seçmek
Gösteri (20) Ölçme (28) Izlemek (52)

Orta

seçmek
(su gibi) sıvılar (52) Sıvılar (viskoz) (51) Gazlar (4) Buhar (3) Katı maddeler (11)

Teknolojiler

seçmek
Rotating Vane (1) Conductive (9) Diaphragm (1) Microwave (5) Pendulum (1) Piezoresitive (5) Diaphragm (1) Float Type (2) Float (16) Float (Bypass) (9) Tuning Fork/Vibration (3) Ultrasonic (2) Relay (3) Optoelectronic (1) Infrared (1) Radar (4) Hydrostatic (5) Ultrasonic flow (1) Reed-Chain (7) By-Pass (CAM) (2) SİVİÇ / KONTAK (3) MAGNETOSTRİKTİF (9) Kapasitif (4)

Endüstriyel ve ticari tank sistemlerinde, tankların seviyesi birçok durumda devamlı izlenmelidir. Tankların içindeki seviye çeşitli seviye sensörleri ve seviye göstergeleri yoluyla kontrol edilebilir. Tankların dolumu ve silolar, çeşitli seviye göstergeleri üzerinden çeşitli noktalarda görüntülenebilir ve böylece izlenebilir. Genel seviye ölçümü; seçilen ortama, tankların büyüklüğüne, sıcaklığa ve kullanılan malzemelerin yoğunluğuna bağlı olarak çeşitli yollarla yapılabilir.

Farklı ortam seviyeleri; diferansiyel basınç, hidrostatik sensör, ultrasonik sensör, pnömatik seviye ölçümü, şamandıralı anahtar ya da basınç ölçümü yoluyla belirlenebilir. Her seviye ölçümü türü için Kobold, çeşitli tank ve üretim sistemlerine kolayca entegre edilebilen, uygun seviye ölçerler ve seviye göstergeleri sunar. Bu yolla, tesislerin, tankların ve siloların dolum seviyesi sürekli olarak ya da örnekleme testi başına kontrol edilir.
Modern şamandıralı anahtarlar da sıvı akışlarını düzenlemek veya en uygun doldurma gereksinimlerini karşılamak için iyi ve basit bir çözüm olabilir. Bu çözüm birçok alanın otomatik olarak çalışmasına olanak sağlar ve böylece daha hızlı ve kolay bir şekilde yönetilir. Bu durum, çeşitli seviye sensörleriyle de izlenebilen sıvılar ve dökme malzeme için geçerlidir.

Böylece, dünya çapındaki endüstriyel şirketler Kobold seviye ölçüm cihazlarının verimliliğinin avantajını kullanabilmekte ve seviyenin kesin olarak ölçülmesinden yararlanabilmektedir.

Seviye kontrolü için şamandıralı anahtar

Manyetik seviye anahtarı genelde çeşitli alanlardaki sıvıların seviyesini ölçmede kullanılır. Yine de, ortamın doğası gereği bu mümkün değilse, örneğin; ortam, manyetik seviye anahtarına engel olacak kadar kirletilmişse, şamandıralı anahtarlar sıkça kullanılır. Genellikle iki şamandıralı anahtar kullanılır; biri minimum seviye anahtarı, diğeri de maksimum seviye anahtarıdır.

Böylece, seviye kontrol ve seviye belirleme bu şamandıralı anahtarlar üzerinden sorunsuzca yapılabilir. Var olan artık su miktarına doğrudan bakması gereken biri genelde basınç, ultrasonik ya da radar seviyesi ölçüm ilkeleri yoluyla artık kalan sıvıya doğrudan bakmayı sağlayan hassas seviye sensörlerinin doğruluğuna güvenir.

Bu seviye sensörleri iki farklı kullanım yöntemi sunar. Bir yandan, sonuçlar dolum seviye sensöründeki bir ölçüm cihazıyla doğrudan okunabilir. Diğer yandan, sinyaller sensörlerden VERİ YOLU arayüzleriyle çeşitli çıkış sistemlerine iletilebilir ve oradan alınabilir. Bu, sürekli seviye ölçüm sistemi çok büyük bir avantajdır. Bu yolla, seviyedeki güvenlikle ilgili değişiklikler daha hızlı belirlenebilir ve buna bağlı olarak hemen hareket edilebilir.

Özellikle soğutma devrelerindeki sıvılarla ilgili durumlarda, sürekli seviye ölçümleri sıkça kullanılır. Kapalı konteynerlerde ve sirkülatörlerde, hem seviye hem de basınç önemli rol oynar. Kapsamlı seviye ölçümü ve buna bağlı basınç kontrolü yoluyla sistem hakkında güvenilir bilgiye ve sistemin durumuna hızlıca ulaşılabilir. Uygun bir seviye göstergesi ya da ona bağlı eklenen seviye sensörü bu veriyi yalnızca iletmez, doğrudan çalışma ortamında da gösterir.

Seviye tespitinde farklı yöntemler

Kobold portföyündeki seviye ölçerler farklı ölçüm sistemleri ve ölçüm ilkelerine dayanır ve uygulamalarında yüksek esneklik sunar. Kullanılan sıvı ve yoğunluğu, uygulama yeri ve dolum miktarının büyüklüğüne bağlı olarak , farklı sistemler kullanılabilir. Şamandıralı anahtarlar ve seviye anahtarları kolay uyum sağlamaları sayesinde pek çok alanda kullanılabilirken, diğer alanlarda dolum seviyelerinin ve seviye değerlerinin daha kapsamlı bir şekilde ölçümü gereklidir. Mesela, ultrasonik ya da radar seviye anahtarları çok daha küçük boyutlarda daha kesin sonuçlar verdiği için buralarda kullanılabilir.

Sadece su gibi sıvılar bir seviye ölçer kullanılarak izlenip kontrol edilmemeli, silolar ya da benzer sistemlerdeki dökme malzeme de dolum sırasında kontrol edilmelidir. Yüksek kaliteli döner seviyeli monitörler ya da kapasitif seviye sensörleri izleme ve kontrol etme görevini devralabilir ve istenen seviyeye ulaşıldığında dolumu durdurabilir.

KOBOLD grubun dİğer üyelerİ

Products by Keyword
KOBOLD Instruments Canada Inc.

9A Aviation Avenue / Pointe Claire
QC H9R 4Z2 Montreal
Kanada

Lütfen JavaScript'i aktive edin

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading