KOBOLD Instruments Canada Inc • 9A Aviation Avenue • Pointe Claire, QC H9R 4Z2 • Tel: +1/5144288090 • E-mail: Proszę aktywować JavaScript  visit koboldusa.com

fuellstand.gif Poziom

Filtr do produktów

Funkcja

wybierz
Wyświetlanie (20) Pomiar (28) Monitoring (52)

Rodzaj medium

wybierz
Ciecze (jak woda) (52) Ciecze (lepkie) (51) Gazy (4) Para (3) Ciała stałe (11)

Technologia

wybierz
Wirnik (1) Przewodność (9) Membrana (1) Mikrofala (5) Wahadło (1) Piezorezystancyjny (5) Membrana (1) Pływakowy (2) Pływak (16) Pływak (Bypass) (9) Czujnik kamertonowy (3) Ultradźwięk (2) Przekaźnik (3) Optoelektroniczny (1) Podczerwień (1) Radar (4) Hydrostatyczny (5) Przepływomierz ultradźwiękowy (1) Listwa kontaktronowa (7) Obejście (Szkło) (2) Przełącznik/Styk (3) Magnetostrykcyjny (9) Pojemnościowy (4)

W przemysłowych i komercyjnych systemach tankowania poziom w zbiornikach w większości przypadków musi być monitorowany w sposób ciągły. Poziom w zbiornikach może być sprawdzany i sterowany za pomocą czujników i mierników poziomu. Proces napełniania zbiorników i silosów może być prezentowany i monitorowany w wielu punktach za pomocą różnych wskaźników poziomu. Pomiary poziomu można realizować na różne sposoby, w zależności od wybranego ośrodka, wielkości zbiorników oraz temperatury i gęstości użytych materiałów.

Poziom różnych ośrodków może być określony czujnikiem różnicy ciśnień, hydrostatycznym, ultradźwiękowym, sygnalizatorem pływakowym, metodą pomiaru poziomu pneumatycznego lub ciśnienia. Dla każdego rodzaju pomiarów poziomu Kobold oferuje odpowiednie mierniki i wskaźniki poziomu, które można łatwo zintegrować z istniejącymi zbiornikami i systemami produkcyjnymi. W ten sposób poziom napełnienia instalacji, zbiorników i silosów można sprawdzać w sposób ciągły lub wyrywkowo.

Również zastosowanie nowoczesnych sygnalizatorów pływakowych może być dobrym i prostym rozwiązaniem regulującym przepływ płynów lub spełniającym zoptymalizowane wymagania w zakresie ponownego napełniania. Dzięki temu wiele obszarów można łatwo zautomatyzować, co ułatwia i przyśpiesza sterowanie. Odnosi się to zarówno do płynów, jak i materiałów sypkich, które mogą być monitorowane za pomocą różnych czujników poziomu. Dzięki temu, firmy przemysłowe na całym świecie mogą korzystać z efektywności urządzeń do pomiaru poziomu Kobold i czerpać zyski z dokładnego pomiaru poziomu.

Pływakowy sygnalizator do kontroli poziomu

Magnetyczny sygnalizator poziomu używany jest w wielu obszarach głównie do pomiaru poziomu cieczy. Jeśli jednak nie jest to możliwe, ze względu na rodzaj ośrodka, na przykład, jeśli ośrodek jest tak zanieczyszczony, że może to utrudnić działanie magnetycznego sygnalizatora poziomu, często stosowane są sygnalizatory pływakowe. Ogólnie stosuje się dwa typy sygnalizatorów pływakowych, jeden pracuje jako wyłącznik dla poziomu minimalnego a drugi jako wyłącznik dla poziomu maksymalnego.

W ten sposób sygnalizatory pływakowe umożliwiają zarówno kontrolę jak i określanie poziomu. Jeżeli trzeba bezpośrednio określić ilość minimalną cieczy, na ogół używa się czujników dokładniejszych, wykorzystujących do tego pomiar ciśnienia, ultradźwięki lub zasadę działania radaru. Czujniki poziomu występują w dwóch różnych wariantach. Z jednej strony wyniki można odczytywać bezpośrednio za pomocą przetwornika pomiarowego na czujniku poziomu. Z drugiej strony, sygnały z czujników mogą być przesyłane do różnych systemów wyjściowych przez magistralę i tam wyświetlane. Ten system ciągłego pomiaru poziomu ma ogromną przewagę. W ten sposób można szybko wychwycić zmiany związane z bezpieczeństwem i odpowiednio zareagować.

Szczególnie w przypadku cieczy dla obiegów chłodzących często stosuje się pomiary ciągłe. W zamkniętych pojemnikach i cyrkulatorach ważny jest zarówno poziom, jak i ciśnienie. Poprzez kompleksowy pomiar poziomu i kontrolę ciśnienia, można szybko uzyskać wiarygodne informacje o systemie i jego stanie. Odpowiedni wskaźnik poziomu lub odpowiednio zastosowany czujnik poziomu może nie tylko przekazać te dane, ale także wyświetlać je bezpośrednio w obszarze roboczym.

Różne metody wykrywania poziomu

Mierniki poziomu w ofercie firmy Kobold są oparte na różnych systemach i zasadach pomiaru oraz oferują wysoki stopień elastyczności zastosowania. W zależności od stosowanej cieczy i jej gęstości, miejsca montażu i wielkości napełnienia, można stosować różne systemy. Podczas gdy wyłączniki pływakowe i sygnalizatory poziomu mogą być stosowane w wielu dziedzinach ze względu na ich prostą adaptowalność, w innych obszarach konieczny jest bardziej kompleksowy pomiar poziomów napełnienia i wartości poziomu. Wówczas mogą być stosowane na przykład ultradźwiękowe lub radarowe przetworniki poziomu, ponieważ mogą uzyskać dokładniejsze wyniki przy znacznie mniejszych wymiarach.

Nie tylko ciecze, takie jak woda, muszą być monitorowane i kontrolowane przy użyciu miernika poziomu. Kontrolowane muszą być też poziomy materiałów sypkich w silosach lub podobnych układach - na przykład podczas napełniania. Wysokiej jakości przyrządy pływakowe lub pojemnościowe czujniki poziomu mogą przejąć kontrolę i zatrzymać napełnianie po osiągnięciu żądanego poziomu.

Inni czlonkowie grupy KOBOLD

Products by Keyword
KOBOLD Instruments Canada Inc.

9A Aviation Avenue / Pointe Claire
QC H9R 4Z2 Montreal
Kanada

Proszę aktywować JavaScript

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading