KOBOLD Instruments Canada Inc • 9A Aviation Avenue • Pointe Claire, QC H9R 4Z2 • Tel: +1/5144288090 • E-mail: activeer Java  visit koboldusa.com

menu_truebung.gif Troebelheid

Product filter

Functie

kiezen
Display (1) Meten (4) Bewaken (2)

Medium

kiezen
Vloeistoffen (zoals water) (4) Vloeistoffen (visceuze) (3)

Techniek

kiezen
Transmitter (1) Infrarood (2) Troebelheid (4) Absorptie (3) Verstrooid licht (3)

Het meten van de troebelheid van Water of andere vloeistoffen is in veel gebieden van groot belang. Of het nu een regeling in een fermentatieproces, in de afvalwaterbehandeling of andere vloeistof kwaliteitsmetingen betreft de meting van troebelheid, pH en Redox een belangrijke rol. Door onze troebelheidssensoren en troebelheidmeetsystemen kunt u snel een betrouwbaar het percentage vaste delen in een vloeistof bepalen. Voor de meting van troebelheid wordt in de regel optische troebelheidsmeters toegepast.

Deze functioneren zowel met zichtbaar licht als met infraroodlicht. U meet niet alleen de hoeveelheid vaste stof in een vloeistof maar ook de grootte van de vaste delen. Deze meetinstrumenten zijn uitstekend in staat om aan de hand van een troebelheid de mengverhouding van twee stoffen betrouwbaar te controleren.
Troebelheid wordt veel gemeten in afvalwaterzuiveringen, bij controle van industrieel afvalwater  en bij fabricageprocessen. Met de troebelheidsmeters van Kobold kunt u de aan u gestelde milieueisen eenvoudig en betrouwbaar documenteren.

De troebelheidsmeter in praktisch gebruik

De troebelheid in vloeistoffen is een alledaags fenomeen, wat in verschillende gebieden van industriële processen te vinden is. De troebelheid wordt met strooilicht of absorptie meetprincipe gemeten. Belangrijk is vooral de verdeling van het verstrooide licht ten opzichte van de deeltjesgrootte en de golflengte van het invallende lichtpuls. Onze Troebelheidsmeter type ATA-K functioneert op basis van het absorptieprincipe en biedt u een uitermate hoge nauwkeurigheid.

Dankzij de eenvoudige inbouwwijze in uw proces en de standaard uitgangssignalen (4-20 mA) is de Troebelheidsmeter van Kobold zeer breed inzetbaar in allerlei processen en procedés. Deze meetinstrumenten worden bijvoorbeeld ingezet bij scheiding van olie en water, als hulpmiddel bij filterbewaking, het doseren van gistcellen, en kwaliteitscontroles. De meetsystemen zijn direct in het proces inzetbaar en leveren u online meetwaarden. De troebelheidssensor type ATL wordt vaak toegepast op basis van zijn betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en inzet in velen media.

Zelfs de kleinste vaste delen worden in een schijnbaar heldere vloeistof al gedetecteerd met de Kobold troebelheidssensor. In veel productiestappen kan men met een troebelheidsmeting de kwaliteit van het eindproduct optimaliseren. Het productieproces hoeft voor een troebelheidsmeting niet onderbroken te worden. De meting vindt in de leiding plaats. De inzet van deze meetsystemen verhoogt de efficiency en is  al snel economisch rendabel.

Lid van de KOBOLD Group

Products by Keyword
KOBOLD Instruments Canada Inc.

9A Aviation Avenue / Pointe Claire
QC H9R 4Z2 Montreal
Canada

activeer Java

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading