KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: activeer Java • visit koboldusa.com

menu_leit.gif Geleidbaarheid

Product filter

Functie

kiezen
Display (3) Meten (4) Regelen (1) Bewaken (2) Datalogger (2)

Medium

kiezen
Vloeistoffen (zoals water) (4) Vloeistoffen (visceuze) (3) Gassen (1) Stoom (1) Vaste stoffen (1)

Techniek

kiezen
Conductief (2) Transmitter (1) Weerstand (Pt100/NTC) (1) Recorder (1) Geleidingsvermogen (5) Hand-held device (1)

Bij vloeistoffen met een wateroplossing is de meting van elektrische geleiding bij veel productieprocessen van grote betekenis. Bijvoorbeeld om de algemene geleidbaarheid te testen of de ionische verbindingen van de vloeistof te monitoren of om de zuiverheid van de vloeistof te controleren. De meetinstrumenten van Kobold bieden u een betrouwbare en langdurige oplossing voor industriële toepassingen. De sensoren zijn zowel als handheld en als stationaire sensoren wereldwijd in gebruik.
Wanneer u de geleibaarheid van water constant en duurzaam moet meten is de eerste keuze ene stationair opgesteld meetsysteem. Deze sensoren zijn zowel inductief als capacitief door Kobold leverbaar. Hierdoor is er een brede keuze aan mogelijkheden om de juiste sensor voor de te meten vloeistof en positie in het proces te selecteren.De geleidbaarheidssensoren van Kobold staan bekend om hun hoge kwaliteit, lange levensduur en stabiliteit. De sensoren zijn daardoor in de zwaarste applicaties inzetbaar.

Stationaire meetsystemen voor meting van geleidbaarheid van water

In veel productieprocessen en in de industrie speelt geleibaarheid van water een belangrijke rol. Door de geleidbaarheidssensoren bespaart u testen die anders alleen maar uitvoerbaar zijn met bij een productiestop en laboratorium onderzoek. Vooral het controleren van ionische verbindingen, wat een indicatie geeft van een homogeen product, kan met geleidbaarheid betrouwbaar worden gemeten. Veel bedrijven zetten de meetsystemen in om de elektrische geleiding van een product continue te monitoren en aan te bieden aan een DCS systeem.

Deze kwaliteitsbewaking is voor u een groot voordelen, bespaart kosten en beperkt productiestilstand. Ook in de koeltechniek worden geleidbaarheidssensoren veelvuldig toegepast. Bijvoorbeeld om de zuiverheid van het water in een koelcircuit te garanderen. Het geïoniseerde water mag bij deze toepassingen een bepaalde geleidbaarheid niet overschrijden omdat dan het gewenste koeleffect van het medium ontoereikend is.
Een stabiele en veilige automatisering met de Kobold meetsystemen kan de performance van deze processen sterk verbeteren en bespaart u arbeid- en productiekosten. De geleidbaarheidssensoren kunnen met een meetversterker diverse signalen afgeven welke worden aangeboden aan een PLC of DSC systeem. Hierdoor zijn de sensoren van Kobold wereldwijd eenvoudig en snel in te zetten.

Alle relevante meetwaarden van geleidbaarheid in één oogopslag

Bij het bepalen van elektrische geleidbaarheid van water spelen verschillende factoren een belangrijke rol. Naast de geleidbaarheidsmeting zelf moet ook de temperatuur van het medium als referentie gemeten worden. Om deze reden zijn de geleidbaarheidssensoren van Kobold uitgevoerd met een geïntegreerde temperatuursensor. Alleen door deze twee meetwaarden te combineren verkrijgt u een valide meetwaarde voor geleidbaarheid.

Dit geldt niet alleen voor de stationair opgestelde sensoren maar ook voor de handheld geleidbaarheidssensoren. Bijvoorbeeld de handheldmeter type HND-C biedt u een sensor met zowel de geleidbaarheid als de temperatuur. Daarnaast heeft Kobold voor u diverse uitvoeringen waar meerdere metingen aangeboden worden. O.a. de weerstand en saliniteit (zoutgehalte) van het medium kan gemeten worden. Op deze wijze heeft u in één oogopslag de beschikking over een compleet pakket aan procesgegevens.
Voor mobiele controle tijdens verschillende fasen van een productieproces, in het bijzonder bij de kritische momenten is een handheld instrument een goede keuze. De Kobold geleidbaarheidsmeters worden wereldwijd ingezet in de chemie, farmacie en voeding.

Lid van de KOBOLD Group

Products by Keyword
KOBOLD Instruments Inc.

1801 Parkway View Drive
15205 Pittsburgh PA
Verenigde Staten

activeer Java

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading