KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Proszę aktywować JavaScript visit koboldusa.com

menu_truebung.gif Mętność

Funkcja

wybierz
Wyświetlanie (1) Pomiar (4) Monitoring (2)

Rodzaj medium

wybierz
Ciecze (jak woda) (4) Ciecze (lepkie) (3)

Technologia

wybierz
Przetwornik (1) Podczerwień (2) Mętność (4) Absorpcja (3) Rozproszenie światła (3)

Pomiar mętności wody lub innych płynów ma kluczowe znaczenie w wielu dziedzinach. Pomiar mętności i potencjału redoks wody i innych płynów odgrywa ważną rolę w kontroli i regulacji procesów fermentacyjnych, w zastosowaniach związanych ze ściekami lub w kontroli jakości. Dzięki naszym sondom i miernikom mętności można szybko i precyzyjnie określić różne zawartości cząstek.

Do pomiaru mętności używa się optycznych mierników mętności, w których stosuje się zarówno światło widzialne jak i podczerwień. Umożliwiają one nie tylko prawidłowe określenie udziału cząstek w cieczy, ale również wielkości tych cząstek. Optymalnym warunkiem jest połączenie różnych składników ze sobą, a mieszanina ta i stosunek mieszania mają być kontrolowane na podstawie mętności.

Ponadto, pomiar mętności jest często stosowany w dziedzinie technologii ścieków i służy do kontroli ścieków przemysłowych z różnych zakładów produkcyjnych. W wielu przypadkach, zgodność z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska można wykazać kompleksowo i dostatecznie pod względem prawnym właśnie za pomocą pomiaru mętności.

Miernik mętności w praktyce

Mętność w cieczach występuje bardzo często i można ją znaleźć w różnych dziedzinach. Mętność jest spowodowana rozproszeniem i efektami absorpcji. Rzeczą ważną jest rozkład światła rozproszonego w stosunku do wielkości cząstek, i długość fali impulsów światła. Nasze systemy pomiaru światła rozproszonego, takie jak system pomiaru mętności ATA K, pracują zgodnie z zasadą absorpcji i posiadają bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru mętności.

Dzięki prostej instalacji tych systemów i łatwemu wysyłaniu danych za pomocą przetwornika pomiarowego, mierniki mętności mogą być instalowane i używane w różnych procesach, charakteryzując się szeroką gamą zastosowań. Takie mierniki mętności są stosowane, na przykład, do monitorowania oleju w wodzie, jako uzupełnienie filtra, do kontroli jakości wyrobów lub dawki komórek drożdży w produkcji. Oprócz tych mierników mętności, sondy mętności są również wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, które umożliwiają pomiary mętności w liniach technologicznych lub pojemnikach.

Mierniki mętności takie jak ATL przekonują wysoką elastycznością zastosowania i dokładnymi wynikami pomiarowymi w szerokim zakresie zastosowań. W ten sposób, przez pomiar mętności można zidentyfikować i wykryć nawet najdrobniejsze cząsteczki w pozornie czystej cieczy. W wielu etapach produkcji, jakość produktów końcowych można znacznie poprawić stosując pomiar mętności. Ponadto, pomiary mętności oferują dalsze korzyści w procesie.

Procesy produkcyjne nie muszą być przerwane w celu przeglądu i oceny jakości, ponieważ pomiary mogą być wykonywane bezpośrednio w czasie pracy oraz na liniach technologicznych. To z kolei znacznie zwiększa opłacalność i wydajności różnych procesów produkcyjnych.

Inni czlonkowie grupy KOBOLD

Products by Keyword

Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

loading
loading