KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Proszę aktywować JavaScript visit koboldusa.com

menu_phredox.gif ORP, PH

Funkcja

wybierz
Wyświetlanie (2) Pomiar (4) Monitoring (1) Rejestracja (2)

Rodzaj medium

wybierz
Ciecze (jak woda) (3) Ciecze (lepkie) (3) Gazy (1) Para (1) Ciała stałe (1)

Technologia

wybierz
Przetwornik (1) Rezystancja (Pt100/NTC) (2) Rejestrator (1) wartość pH (3) Redox (3) Urządzenie przenośne (1)

Określenie wartości pH i analiza potencjału redoks odgrywa ważną rolę w wielu łańcuchach produkcji i zarządzaniu odpadami. Automatyczne testowanie różnych zmiennych występuje w wielu firmach i gałęziach przemysłu a więc musi być wspomagane przez odpowiednią technologię pomiaru i kontroli.
Mierniki pH i redoks firmy Kobold przekonują wysoką odpornością i dużą dokładnością oraz umożliwiają łatwe integrowanie danych na najwyższym poziomie technicznym. Wiele firm na całym Świecie stosuje sondy pH i redoks firmy Kobold w swoich zakładach produkcyjnych i fabrykach. W przeciwieństwie do chemicznych metod określania potencjału pH i redoks, elektroniczne przyrządy pomiarowe oferują nie tylko większą dokładność, ale także znacznie dłuższą żywotność. W rezultacie można znacznie ograniczyć nakłady finansowe wymagane do niezbędnych kontroli.

Mierniki pH

Zamocowane na stałe mierniki pH i redoks firmy Kobold są oferowane i stosowane jako standardowe elektrody połączone. Solidna konstrukcja i wąski kształt pozwalają na użycie tych przyrządów pomiarowych w niekorzystnych warunkach oraz na dokładny pomiar wymaganych czynników. Długa żywotność i duża elastyczność sprawiają, że sondy pomiarowe są szczególnie popularne. Sondy pH i redox są dostępne jako wariant prosty lub rozwiązanie ze zintegrowaną kontrolą temperatury. Zmierzone dane z urządzeń pomiarowych pH i redoks są dostępne dla szerokiej gamy różnych systemów poprzez różne standardowe sygnały wyjściowe.
Tak więc monitorowanie wartości pH i potencjału redoks może być zautomatyzowane bez żadnych problemów i w rezultacie przyspieszone. Ponadto dane mogą być wyświetlane i sterowane przy pomocy przetwornika pH, co pozwala również na bezpośrednią kontrolę w miejscu pomiaru. W ten sposób systemy mogą być redundantnie sprawdzane i monitorowane przez dwie stacje robocze w tym samym czasie. Automatyczne sondy pomiarowe dla wartości pH i potencjału redoks bezpiecznika elektronicznego są szczególnie przydatne, gdy ważne wartości przewodności muszą być uzyskane za pomocą dodatkowych przyrządów pomiarowych.

Zakup mierników pH: Prawdziwa jakość się opłaca

Każdy, kto chce sprawdzić wartość pH i potencjał redoks cieczy za pomocą ręcznego przyrządu pomiarowego, może w wielu przypadkach korzystać z różnych urządzeń. Firma Kobold oferuje natomiast pojedyncze urządzenie, mierzące pH, potencjał redoks i temperaturę. Kompaktowy i wydajny ręczny przyrząd pomiarowy HND-R106 zapewnia nie tylko automatyczną kompensację temperatury, ale również funkcję podtrzymywania i zintegrowaną pamięć minimalnej / maksymalnej wartości i dlatego może być stosowany do codziennych lub regularnych kontroli porównawczych.
Ręczny przyrząd pomiarowy jest stosowany w wielu różnych obszarach zastosowań, np. w oczyszczaniu ścieków, w laboratoriach, przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Dzięki portom szeregowym, dane z ręcznych przyrządów pomiarowych mogą być przenoszone do odpowiednich systemów i w ten sposób trwale archiwizowane.

Idealny do wszystkich zastosowań, w których instalacja stałej sondy pH lub redoks nie jest opłacalna, lub gdy instalacja takich na stałe zainstalowanych urządzeń pomiarowych nie jest możliwa. Wysoka elastyczność ręcznych przyrządów pomiarowych nie wpływa negatywnie na wyniki pomiarów. Zainstalowane na stałe sondy i przyrządy pomiarowe, a także ręczne przyrządy pomiarowe, są dokładnie skalibrowane i zapewniają wysoką dokładność przy małych błędach pomiarowych.

Inni czlonkowie grupy KOBOLD

Products by Keyword

Korzystając z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

loading
loading