KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Prosím aktivujte JavaScript • visit koboldusa.com

fuellstand.gif Výška hladiny

Filtr produktu

Funkce

vybrat
Zobrazení (20) Měření (28) Monitorování (52)

Médium

vybrat
Kapaliny (jako voda) (52) Kapaliny (viskózní) (51) Plyny (4) Pára (3) Sypké látky (11)

Technologie

vybrat
Lopatkové kolo (1) Vodivostní (9) Membrána (1) Mikrovlnný (5) Kyvadlový (1) Piezorezistivní (5) Membránový oddělovač (1) Plovákový (2) Plovák (16) Plovákový (obtok) (9) Vibrační (3) Ultrazvukový (2) Relé (3) Optoelektronický (1) Infračervený (1) Radar (4) Hydrostatický (5) Ultrazvukový (1) Řetězec jazýčkových kontaktů (7) Obtok (skleněný) (2) Spínač / kontakt (3) Magnetostrikční (9) Kapacitní (4)

V průmyslových a komerčních zásobovacích systémech musí být hladina nádrží ve většině případů průběžně sledována. Úroveň v nádržích může být kontrolována a řízena pomocí různých hladinových snímačů a hladinoměrů. Plnění nádrží a sil může být zobrazeno na mnoha místech pomocí různých hladinových indikátorů. Všeobecně, měření výšky hladiny může být provedeno mnoha způsoby v závislosti na zvoleném médiu, velikosti nádrží, teplotě a hustotě použitých materiálů.

Hladinu rozdílných médií lze určit diferenčním tlakem, hydrostatickým snímačem, ultrazvukovým snímačem, pneumatickým měřením hladin, plovákovým spínačem nebo měřením tlaku.
Pro každý typ měření hladiny Kobold nabízí vhodné hladinoměry a ukazatele, které lze snadno instalovat do různých nádrží a výrobních systémů. Tímto způsobem lze hladinu naplnění v nádržích a silech průběžně nebo v časových krocích kontrolovat. Použití moderních plovákových spínačů může být dobrým a jednoduchým řešením pro regulaci průtoku kapalin nebo pro optimalizaci požadavku plnění. Umožňuje snadnou automatizaci mnoha oblastí, a tím rychlejší a snadnější správu. To platí jak pro kapaliny, tak i pro sypké materiály, které lze rovněž monitorovat různými snímači hladiny. Průmyslové společnosti po celém světě tak mohou využívat efektivitu měřících přístrojů Kobold a profitovat z přesného měření hladiny.

Plovákový spínač pro kontrolu hladiny

Magnetický spínač hladiny se nejčastěji používá k měření hladiny kapalin v mnoha oblastech. Nicméně pokud to není možné vzhledem k povaze média, například pokud je médium tak kontaminované, že by to mohlo bránit funkci magnetickému hladinovému spínači, pak jsou často používány plovákové spínače. Obecně se používají dva plovákové spínače, jeden pracuje jako spínač minimální hladiny a druhý jako spínač maximální hladiny.
Kontrola a určení výšky hladiny lze  bezproblémově provádět pomocí plovákových spínačů. Každý, kdo potřebuje znát aktuální  množství zbytkové kapaliny, se obecně spoléhá na jemnější snímače hladiny, které umožňují kontinuální měření jako např. pomocí tlaku, ultrazvuku nebo radarem. Tyto snímače hladiny nabízejí dvě různé varianty. Výsledky lze na odečíta buď přímo na snímači hladiny, nebo lze signály ze snímačů přenášet do různých výstupních systémů např. přes BUS rozhraní. Tento systém nepřetržitého měření hladiny má velkou výhodu. Lze jim rychleji stanovit bezpečnostní změny hladiny a odpovídajícím způsobem reagovat.

Obzvláště v případě kapalin pro chladicí okruhy se často používá kontinuální měření. V uzavřených nádržích a oběhových čerpadlech hrají důležitou roli jak hladina, tak tlak media. Prostřednictvím kontinuálního měření hladiny a tlaku lze rychle vytvořit spolehlivé informace o systému a jeho stavu. Vhodný hladinový indikátor nebo odpovídající hladinoměr může nejen předávat dál tato data, ale také je přímo zobrazovat v měřeném místě.

Diferenční metoda detekce hladiny

Hladinoměry v KOBOLD portfoliu jsou založeny na různých měřicích systémech a principech a nabízejí vysoký stupeň flexibility při jejich použití. V závislosti na použité kapalině a její hustotě, místě použití a velikosti plnicích množství lze použít různé systémy. Zatímco v mnoha oblastech je možné díky své jednoduché přizpůsobivosti používat plovákové a hladinové spínače, v dalších oblastech je zapotřebí komplexnější měření úrovní plnění a úrovní. Například jsou použity ultrazvukové nebo radarové spínače, protože mohou dosáhnout přesnějších výsledků s výrazně menšími rozměry.

Nejen tekutiny, jako např. voda, mohou být monitorovány a řízeny pomocí hladinoměru. Rovněž lze kontrolovat hladiny sypkých materiálů v silech nebo podobných systémech - například při plnění. Vysoce kvalitní rotační hladinové spínače nebo kapacitní snímače mohou převzít monitoring a kontrolu a zastavit plnění po dosažení požadované úrovně.

Další členové KOBOLD group

Výběr produktů podle klíčového slova
KOBOLD Instruments Inc.

1801 Parkway View Drive
15205 Pittsburgh PA
USA

Prosím aktivujte JavaScript

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading