KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Proszę aktywować JavaScript • visit koboldusa.com

druck.gif Cišnienie

Filtr do produktów

Funkcja

wybierz
Wyświetlanie (41) Pomiar (48) Kontrola (1) Monitoring (31) Rejestrator danych (2)

Rodzaj medium

wybierz
Ciecze (jak woda) (51) Ciecze (lepkie) (51) Gazy (51) Para (29)

Technologia

wybierz
Wyświetlacz cyfrowy (1) Cienka membrana (5) Mieszek (1) Kapsułkowy (2) Czujnik ceramiczny (8) Membrana (14) Piezorezystancyjny (9) Membrana (7) Rurka Bourdona (22) Urządzenie przenośne (1) Hydrostatyczny (3) Inne (3)

Płyny i gazy zachowują się inaczej w zależności od ciśnienia i mogą reagować inaczej. W związku z tym badanie ciśnienia za pomocą manometru jest szeroko rozpowszechnioną metodą w wielu dziedzinach przemysłu, w tym w przemyśle petrochemicznym, chemicznym i spożywczym. Presostaty i manometry firmy Kobold oferują szeroki wybór rozwiązań dla różnych środowisk produkcyjnych. Począwszy od prostych manometrów o najwyższej precyzji, do wszechstronnych manometrów różnicy ciśnień, które mogą być instalowane na stałe lub używane jako ręczne przyrządy pomiarowe. Aby móc optymalnie dostosować się do każdego procesu produkcyjnego, presostaty i manometry Kobold wykorzystują różne metody pomiaru i prezentacji wartości ciśnienia. Tak więc, dowolny sposób pomiaru ciśnienia można optymalnie dostosować do panujących warunków.

Niezależnie od tego, czy należy określić ciśnienie względne, ciśnienie bezwzględne czy różnicę ciśnień, bardzo wydajne i wysokiej jakości manometry firmy Kobold to optymalne rozwiązanie dla przemysłu, stosowane na całym Świecie. Zasadniczo, manometry dzielą się na różne kategorie. Prawdopodobnie najważniejszym kryterium podziału jest zakres mierzonego ciśnienia. Przyrządy pomiarowe niskociśnieniowe, wysokociśnieniowe i próżniowe mają szeroki zakres zastosowań i materiałów stosowanych do ich budowy.

Metoda pomiaru ciśnienia również odgrywa ważną rolę. Wyróżnia się manometry elektryczne, mechaniczne i mechatroniczne. Dzięki temu pomiar ciśnienia może być optymalnie dostosowany do każdej sytuacji i każdych wymagań.

Odpowiednie ciśnieniomierze dla różnych ośrodków

Zależnie od ciśnienia gazu, powietrza, cieczy lub różnicy ciśnień w różnych ośrodkach: każde medium i materiał mają różne wymagania względem stosowanych ciśnieniomierzy. Szczególnie w dziedzinie nowoczesnej techniki pomiarowej ważną rolę odgrywają membrany sprężyste, rurowe i manometry kapilarne. Wysokociśnieniowe przyrządy pomiarowe Kobold mogą być stosowane zarówno do bezpośredniego, jak i zautomatyzowanego monitorowania ciśnienia, w szerokim zakresie zastosowań.

Dzięki odpowiednim przetwornikom różnicy ciśnień i przetwornikom ciśnienia, mierzone wartości mogą być przesyłane do najróżniejszych systemów sterowania i monitorowania, przy użyciu znormalizowanego sygnału wyjściowego, co umożliwia ich centralne rejestrowanie. Ponadto przyrządy do pomiaru ciśnienia z wyraźnie widoczną i przejrzystą skalą pomiarową są nadal bardzo popularne, szczególnie w przypadku potrzeby lokalnej prezentacji pomiaru. Na przykład ciśnienie może być użyte do pomiaru poziomu w wielu obszarach, co sprawia, że użycie odpowiednich mierników poziomu jest niepotrzebne.

Dzięki zastosowaniu znormalizowanych przyłączy, ciśnieniomierze i urządzenia do pomiaru różnicy ciśnień mogą być łatwo zintegrowane w różnych środowiskach produkcyjnych i przekonują długą żywotnością i wysoką jakością wyświetlania. Ze względu na różne wyświetlacze analogowe i cyfrowe oraz regulację i testowanie wszystkich manometrów można zminimalizować błędy wyświetlania lub błędy pomiaru. Używanie wysokiej jakości przyrządów pomiarowych pozwala znacznie poprawić bezpieczeństwo i komfort pracy.

Presostaty zapewniają niezbędne bezpieczeństwo

W układach zamkniętych ciśnienie może stanowić ogromny czynnik ryzyka, który musi być minimalizowany w jak największym stopniu. Presostaty są prostym i skutecznym sposobem uniknięcia tego niebezpieczeństwa. Presostaty działają według różnych zasad pomiaru i mogą być łatwo dostosowane do nominalnego i maksymalnego zakresu pracy.

Po osiągnięciu ustawionego wcześniej poziomu ciśnienia, można uruchomić działanie za pomocą presostatu. Może to być zestyk N/O lub N/C, lub sygnał wyjściowy, który jest przekazywany przez przetwornik ciśnienia. Oznacza to, że różne presostaty mogą być łatwo włączone w różne systemy i dostosowane do zróżnicowanych wymagań.

Ręczne ciśnieniomierze są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Muszą one być w stanie optymalnie funkcjonować i dokładnie wskazywać ciśnienie w mbar, zwłaszcza przy sprawdzaniu i utrzymywaniu konkretnych parametrów pracy. Zastosowanie mobilnych manometrów różnicowych do monitorowania ciśnienia w rurociągach i na filtrach membranowych jest rozpowszechnione i stanowi standard w wielu dziedzinach.

Urządzenia pomiarowe firmy Kobold wyróżniają się nie tylko wysoką dokładnością, ale przede wszystkim łatwą obsługą i przejrzystym prezentowaniem wszystkich istotnych wartości. Mobilne manometry mogą być wyposażone we własną sondę lub występować w połączeniu ze stacjonarnymi czujnikami pomiarowymi.

Inni czlonkowie grupy KOBOLD

Products by Keyword
KOBOLD Instruments Inc.

1801 Parkway View Drive
15205 Pittsburgh PA
USA

Proszę aktywować JavaScript

Cookies & Features

This website uses cookies to provide content and features. Details of the technologies used can be found in our privacy policy.

Essential Cookies

Session data such as language selection or spam protection - you can't do without it.

Google Services

Some pages on this website load content from Google Maps and YouTube.

loading
loading