KOBOLD Instruments Inc • 1801 Parkway View Drive • 15205 Pittsburgh, PA • Tel: +1 412 788 2830 • E-mail: Proszę aktywować JavaScript visit koboldusa.com

tuv-durchfluss.png: Przepływomierz turbinowy TUV

Przepływomierz turbinowy TUV


Zakres pomiarowy: 0,3-1,5 l/min ...35-400 l/min wody
Połączenie: G 1/4...G 1 1/2 wewn.
Materiał: stal nierdzewna
Ciśnienie maks.: 10/400/640 bar
Temperatura maks.: 125 (350) °C
Dokładność: ± 1% mierzonej wartości
Zakres lepkości: 1-30 m²/s
Wyjście:  Wyjście impulsowe

Karta katalogowa

application/pdf; charset=binary

s4pl_tuv

178 KB

Opis

Przepływomierze turbinowe typu TUV działają na zasadzie wirnika łopatkowego firmy Woltmann. Koło turbiny o pomijalnej masie jest koncentrycznie zamontowane w rurze i wsparte przez łożyska, ciecz przepływa przez koło turbiny w kierunku osiowym. Przepływ medium jest wygładzony przez prostownicę przepływu i dociera do koła turbiny w postaci kwazilaminarnego strumienia przepływu. Prędkość wirnika turbiny jest proporcjonalna do średniej prędkości przepływu w przekroju poprzecznym rury, a zatem prędkość obrotowa jest proporcjonalna do przepływu objętościowego w szerokim zakresie.
Przetwornik indukcyjny wkręcony w obudowę turbiny wyczuwa prędkość koła turbiny w sposób bezkontaktowy.
Sygnał czujnika jest wzmacniany i konwertowany, aby wytworzyć sygnał impulsowy. Liczba impulsów na jednostkę czasu jest proporcjonalna do faktycznego natężenia przepływu.
Wszystkie turbiny są kalibrowane i dostarczane z własnymi raportami kalibracyjnymi. Różnice w lepkościach w aplikacji mogą być brane pod uwagę podczas kalibracji najczęściej spotykanych lepkości.

Inni czlonkowie grupy KOBOLD

Products by Keyword
loading
loading